Browsing Tag

Animal Totem Tarot

Lá 10 of Cups – Animal Totem Tarot

Ten of Cups Chim cánh cụt “Yêu, tin tưởng và hỗ trợ đều là những yếu tố quan trọng với nếp sinh hoạt của loài cánh cụt. Không có chúng, chúng ta có lẽ sẽ nằm chết đơn độc trong miệng của rất nhiều kẻ săn mồi khát máu chực chờ. Nhưng mặc cho…