Ten of Wands – Animism Tarot

0 359

Ten of Wands – The Bactrian Camel – Lạc đà hai bướu

ж10

Nó đã đi theo một chặng đường mà nó cho là vĩnh hằng trên nền đất rộng lớn mà chằn cỗi này, nhưng quãng đường ấy dường như là không thể, khả năng nó sẽ mất phần thắng. Nó cô đơn và kiệt quệ trên cùng với những gánh nặng vượt khả năng chịu đựng trên vai. Nhưng nó đã xác đinh, đã quyết chí đi tự mình đạt đến đích thì thôi.

The Camel: sự bền chí, sự kiên nhẫn, sự làm việc cực nhọc, sự kiêu ngạo, sự quan trọng, trọng tâm.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân


(4.79★ | 1252 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời