Trải Bài Tarot – Ngôi Trường Thần Bí của Paul F. Case

1.293

Paul Foster Case là một nhà văn và cũng là một nhà huyền học. Ông lập nên ngôi trường B.O.T.A – Builders of the Adytum để nghiên cứu huyền học và tổ chức các lớp học bói bài Tarot. Ngôi trường này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, cung cấp kiến thức về những lĩnh vực siêu hình phi vật chất. Mọi bài học đều được đem ra trải nghiệm thực tế để các học viên có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn.

Trải bài này được xếp theo hình tròn, biểu tượng cho sự toàn vẹn, hợp nhất và vĩnh cửu.

Ngôi trường thần bí của Paul F. Case

1. Tôi làm thế nào để có thể thay đổi dự cảm của mình?

2. Tôi nên có hành động cụ thể nào để đánh thức nguồn năng lượng tiềm ẩn của bản thân?                            

3. Sức mạnh nào còn đang ngủ yên trong tôi?

4. Tôi cần phải trải nghiệm những gì?

5. Tri thức nào đang đợi tôi lĩnh ngộ?

6. Cuộc sống của tôi sẽ trở nên như thế nào sau sự việc này?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Rate this post

(5★ | 1078 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.