Trải Bài Tarot – Tử Thư Tây Tạng

0 1.260

Vài dòng bày tỏ: tôi không biết nhiều về Phật học và cũng chưa đọc Tử thư Tây Tạng. Thành ra bài dịch này dựa trên những hiểu biết ít ỏi mà tôi tìm hiểu được. Nếu có sai sót gì mong mọi người thứ lỗi. (ーー;)

Theo Tử thư Tây Tạng, cơ hội được giải thoát tốt nhất trong linh hồn khi bước qua cửa tử. Đây là lúc linh hồn gặp gỡ năm hình thái ban sơ của dòng năng lượng nguyên thủy của vũ trụ, được gọi là Ngũ Trí Như Lai (Ngũ Phật). Đây cũng là năm nguyên tắc để ý thức được giác ngộ một cách đầy đủ. Mỗi nguyên tắc đại diện cho một câu hỏi trong trải bài.

Trải bài theo vòng tròn thiêng liêng.

Tử Thư Tây Tạng

1. Đại Nhật Như Lai: phương hướng và thời gian.

– Làm thế nào để tôi khiến thời gian chậm lại?

2. A Súc Bệ Như Lai (Bất Động Như Lai): trí tuệ.

– Làm thế nào để tôi trở nên minh mẫn sáng suốt?

3. Bảo Sanh Như Lai: nhân giới, tài lộc và sinh sản.

– Tôi ở đây để làm gì?

4. A Di Đà Như Lai: lòng trắc ẩn, từ bi.

– Làm thế nào để tôi giúp đỡ mọi người?

5. Bất Không Thành Tựu Như Lai: nghiệp.

– Làm thế nào để tôi thanh tịnh bản thân?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Rate this post

(5★ | 532 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời