Trải Bài Tarot – Peter Pan

0 2.069

 

Chủ đề chính của câu chuyện Peter Pan là sự đối lặp giữa sự ngây thơ của một đứa trẻ với những trách nhiệm của người lớn. Trải bài này dung những nhân vật Peter Pan, Wendy, Tinker Bell và Captain Hook để nhóm lại tính trẻ con bên trong mỗi người. Liên hệ với đứa trẻ bên trong bạn, những mơ ước ngày trước và những khao khát đã bị quên lãng, bạn sẽ gieo thêm phép màu vào cuộc sống cuộc một người trưởng thành.

peter pan

  1. Đứa trẻ trong tôi
  2. Con người trưởng thành của tôi
  3. Khó khăn lớn nhất khi tôi còn là một đứa trẻ
  4. Khó khăn lớn nhất khi tôi trưởng thành
  5. Trò chơi yêu thích khi tôi còn là một đứa trẻ
  6. Trò chơi yêu thích khi tôi trưởng thành
  7. Tôi đã mất đi điều gì khi tôi trưởng thành?
  8. Tôi đạt được những gì khi tôi trưởng thành?
  9. Phép màu nào vẫn còn được giữ lại?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên


(4.79★ | 1252 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời