Trải Bài Tarot – Thay Đổi Thực Trạng

1.734

Bạn có sẵn sàng bùng nổ một ý tưởng nào đó? Trải bài này được dùng cho những hành động mang tính bước ngoặt, có thể nó thất bại đi nữa, nhưng cũng đủ để thúc đẩy một sự biển chuyển. Hãy sử dụng trải bài này khi bạn đã sẵn sàng cho một bước nhảy vọt hay một sự thay đổi không nhỏ trong thói quen sống của chính bạn.

Hãy dự liệu một cái kết hoành tráng cho chính bản thân bạn và trải bài theo hình dưới đây.

Thay Đổi Thực Trạng

1. Thực trạng tình huống hiện tại.

2. Vì sao nó cần phải thay đổi?

3. Bạn muốn gì?

4. Điều gì thách thức bạn?

5. Điều gì hỗ trợ bạn?

6. Bạn cần có hành động nào mang tính quyết liệt?

7. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn án binh bất động?

8. Kết quả sau cùng là gì? 

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Rate this post

(5★ | 332 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.