Trải Bài Tarot – Quyết Định Chấm Dứt

2.181

Những vụ nổ siêu tân tinh giúp hỗ trợ sự hình thành sao mới vì các sóng xung kích truyền tải đám mây đầy khí và hỗn hợp kim loại nặng được tạo thành sau vụ nổ đó. Những đám mây này tiếp tục quay tròn dưới tác động của lực hấp dẫn, và các ngôi sao trẻ ra đời.

Hoàn toàn dựa vào vụ bùng nổ rực rỡ phía trên, trải bài này được tạo ra cho bạn biết cần loại bỏ thứ gì để tạo điều kiện phát triển cái mới hơn.

Siêu Tân Tinh

1. Thứ gì cần chấm dứt?

2. Vì sao nó lại có mặt ở đây?

3. Vì sao nó phải bị loại đi?

4. Làm thế nào để loại bỏ nó?

5. Biểu hiện nào giúp bạn biết chắc rằng đã hoàn toàn loại trừ được nó?

6. Điều gì giúp bạn vững tin hơn vào quyết định của mình?

7. Kết quả cuối cùng là gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Rate this post

(4.5★ | 372 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.