Browsing loại

Animal Totem Tarot

Animal Totem Tarot mô tả các loài động vật trong môi trường tự nhiên (đôi khi không tự nhiên) trên thế giới. 78 lá bài không viền đưa tính biểu tượng của tarot vào các khung cảnh động vật. Bộ bài này cũng đi kèm với sách hướng dẫn 347 trang.