Danh Sách Kết Hợp Lá Bài Lenormand

0 12.349

Danh Sách Các Dạng Kết Hợp Lá Bài Lenormand

Đây là một danh sách các dạng kết hợp lá bài tiên tri Lenormand. Danh sách này chưa hẳn là vẹn toàn, nhưng nó sẽ là một gợi ý tốt dành cho bạn khi bắt đầu tìm hiểu loại bài bói Lenormand này. Khi bạn thực hành đọc các lá bài, bạn sẽ thấy rằng những dạng kết hợp này không áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Sẽ đến lúc bạn có những ý nghĩa kết hợp bài của riêng mình, nhưng cho đến lúc ấy, những dạng kết hợp này có thể hỗ trợ khi bạn học hỏi.

Gilded Lenormand 1

Danh Sách Lá Bài Lenormand và Ý Nghĩa Kết Hợp Kèm Theo

1. Rider13. Child25. Ring 
2. Clover14. Fox26. Book 
3. Ship15. Bear27. Letter 
4. House 16. Stars28. Gentleman / Man 
5. Tree 17. Stork29. Lady / Woman 
6. Clouds 18. Dog 30. Lily 
7. Snake 19. Tower31. Sun 
8. Coffin 20. Garden32. Moon 
9. Bouquet 21. Moutain 33. Key 
10. Scythe 22. Crossroad 34. Fish 
11. Whip23. Mice35. Anchor
12. Birds 24. Heart36. Cross

Theo Learn Lenormand

Tags:

danh sách kết hợp lenormand, lenormand
(5★ | 638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời