Angel Answers Oracle Cards – Ask Your Angels

0 4.021

Angel Answers Oracle Cards - Ask Your Angels 1

Ask Your Angels

Những Thiên Thần của bạn luôn ở bên cạnh bạn! Tuy nhiên, bạn phải yêu cầu sự hỗ trợ của họ khi bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi vì Thiên Đường luôn tôn trọng những lựa chọn dựa trên sự tự do trong ý chí của bạn. Hãy trình bày rõ câu hỏi của bạn với họ. Bạn có thể nói thật lớn điều đó hoặc thì thầm trong tâm trí. Và dựa trên mong muốn của Chúa Trời, những Thiên Thần sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn sự giúp đỡ.

Các Thiên Thần của bạn cũng có thể mang đến cho bạn những thông điệp đặc biệt về hoàn cảnh mà bạn đang mắc phải. Hãy ngồi lặng im ở một nơi yên tĩnh trong nhà hoặc có thể là ở ngoài tự nhiên, sau đó yêu cầu họ cho bạn lời khuyên cũng như những định hướng. Hãy để ý lời nhắn được mang đến cho bạn. Có thể câu trả lời sẽ đến với bạn thông qua những cảm xúc, những điều bạn nghe được và thông qua tầm nhìn – hoặc bạn cứ thế mà ngầm hiểu được câu trả lời của mình. Bạn cũng có thể hỏi các Thiên Thần để họ mang đến cho bạn những dấu hiệu trong ngày, từ đó họ có thể hướng dẫn bạn đi trên con đường đúng đắn.

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Angel Answers Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời