Eight of Pentacles – Animism Tarot

0 379

Eight of Pentacles: The Beaver – Hải ly 

п8

Các gợn sóng tròn hình thành khi nó bơi qua các con sóng, nó đã tìm thấy tiếng gọi của mình. Nó đã hiểu được giá trị của việc chăm chỉ làm iệc và sự bền chí. Nó không hề làm việc cực nhọc vì danh tiếng hay khoe khoang gì, mà chỉ vì cái tôi của nó và thành quả của nó. Nó có sự tập trung. Nó có thể làm dược.

 The Beaver: Sự cống hiến, động lực, hướng đi, sự thành công, sự toàn vẹn, cộng đồng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Rate this post

(5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời