Forest of Enchantment Tarot – Keeper of Challenges

0 68
Keeper of Challenges
Keeper of Challenges

KEEPER OF CHALLENGES

Keeper of Challenges không phải là người xấu, nhưng ông ta cũng không hẳn là tốt tính. Vị pháp sư này luôn trung lập một cách lạnh lùng. Khi ông ấy đưa ra thử thách cho bạn, ông muốn bạn sử dụng trí thông minh của mình và tìm ra giải pháp. Hãy giữ cho mình luôn thật thông thái. Thách thức lớn nhất có thể là việc đối mặt với ông ta, để tiếp cận và yêu cầu sự giúp đỡ cũng như hướng dẫn của ông. Nếu bạn định tranh luận với ông ấy, hãy sắp xếp các luận điểm. Nói chung, ông ấy có bản chất lạnh lùng; mặc dù ông ấy đối xử công bằng nhưng ông sẽ không nhường bạn đâu. Hãy tìm đến ông ấy khi bạn đang cần một động lực có thể tiếp tục cuộc hành trình của bạn. 

Nếu lá bài này không đại diện cho một người cụ thể, nó có thể mang ý nghĩa là cần có chiến lược tốt và riêng biệt trong từng thời điểm khó khăn. Nếu bạn phải chiến đấu vì chính nghĩa, hãy tập hợp các đồng minh của bạn và bình tĩnh xác định cách tiến hành. Sử dụng trí thông minh của bạn trước khi bạn hành động.

Đặc điểm tính cách: Thông minh. Khôn ngoan. Tri giác. Chỉ huy. Nghiêm nghị. Sáng suốt. Giữ các tiêu chuẩn cao. Những kỳ vọng xuất sắc.

Tính xấu: Chiến tranh lạnh. Bản án nhẫn tâm. Độc đoán. Không tốt trong việc chia sẻ quyền lực. Thúc đẩy quá mạnh. Quá mong đợi sự hoàn hảo. Không chăm sóc cẩn thận.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Forest of Enchantment Tarot


(5★ | 1268 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời