Four of Cups – Animism Tarot

0 356

Four of Cups – The Sloth – Con lười

ч4

Ở trên này chỉ có nó. Đây là lãnh địa của nó, là nơi nó làm bá chủ. Dù cho nó khát khao những thứ tốt đẹp hơn, nó vẫn không thích sự thay đổi. Nó chưa sẵn sàng buông tay khỏi đây. Nhưng nếu nó mở to mắt hơn và nhìn quanh, có lẽ nó sẽ thấy một con đường đẹp đẽ hơn ở một góc nào đó.

The Sloth: Sự cô đơn, Sự rút lui, sự thay thế, sự xem xét, sự quan sát, sự mệt mỏi.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân


(4.93★ | 598 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời