Justice – Animism Tarot

0 376

Justice – The Chimpanzee – Tinh tinh

11

Tay chúng chập lại và đan ngón vào nhau. Sự thấu hiểu được tìm thấy chỉ qua một tiếp xúc đơn giản, và nhận thức rằng chúng ta sẽ chọn làm gì kể từ giờ sẽ quan trọng hơn chúng nghĩ. Đã đến thời điểm sửa chữa những sai trái, thời điểm để thay đổi và cân đối lại. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

The Chimpanzee: Sự thích nghi, sự khách quan, sự nhận thức, lòng trắc ẩn, sự trung thực, sự thấu hiểu.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Rate this post

(4.79★ | 1268 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời