The Hanged Man – Animism Tarot

0 341

The Hanged Man: The Opossum – Thú có túi ôpôt

12

Tại sao nó lại bị treo lên, tại sao nó lại nhìn ngược? Chỉ nó hiểu. Thế giới của nó có thể không có cái lý gì cả, nhưng
nhiều khi cuộc sống cần sự vô lý ấy, và nhiều khi góc nhìn cũng cần được dịch đổi để có được sự sáng tỏ. Vậy nên nó sẽ tiếp tục bám đó cho tới khi nó tìm thấy sự giải thoát cho bản thân.

The Opossum: Sự kiên nhẫn, sự tìm kiếm , sự tập trung, sự can đảm, cơ hội, sự sáng tạo.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Rate this post

(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời