Lá 10. The Wheel of Fortune – Dreaming Way Tarot

0 2.173

10. The Wheel of Fortune

0 (11)

Cuộc sống của chúng ta không được sắp đặt trước. Những gì bạn làm hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Nếu bạn không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, bạn cần phải tạo ra những thay đổi. Hãy mở rộng tầm nhìn của bạn bằng cách bước lùi lại và nhìn vào bức tranh lớn hơn. Việc tăng cường sự nhận thức có thể thay đổi quan điểm và cả kết quả.

Nghĩa xuôi: tầm nhìn, tìm kiếm câu trả lời, dính líu, trải nghiệm thay đổi, hướng đi mới, sự việc bất ngờ, tìm kiếm cơ hội.

Nghĩa ngược: Không có tiến triển trong công việc, cần sự đột phá, sự bế tắc, sự vô trách nhiệm.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(4.64★ | 1662 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời