Lá 12. The Hanged Man – Dreaming Way Tarot

0 1.968

12. The Hanged Man

0 (13)

Chúng ta nên cân nhắc lý do tại sao The Hanged Man lại bị treo ngược. Vị trí này có những lợi ích nhất định. Đầu tiên là “sự tạm dừng”. Bạn không thể quan sát thế giới khi bạn di chuyển cùng tốc độ với nó. Thứ hai là “bị treo ngược”. Bạn không thể tìm thấy điều gì mới mẻ khi bạn nhìn thế giới theo cách của những người khác. Thứ ba là “suy nghĩ”. Bạn cần suy nghĩ nếu bạn muốn hiểu được ý nghĩa của những điều bạn quan sát được. Do đó, là bài này chỉ sự chiêm nghiệm.

Nghĩa xuôi: Chiêm nghiệm, phản hồi, quyết định khó khăn, nhìn mọi thứ ở vị trí đối lập.

Nghĩa ngược: Quyết định vội vàng, sự thách thức, giữ kiểm soát.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(5★ | 638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời