Lá Ace of Swords – Tarot of Marseilles

0 1.343

Ace of Swords

Ý nghĩa lá Ace of Swords trong bộ Tarot of Marseilles

Ace of Swords. Lá bài này thể hiện tiềm năng trí óc và khả năng trí tuệ tuyệt vời. Hơi giống với Ten of Wands: sau khi kết thúc một chu kỳ bản năng và sáng tạo, đã đến lúc trí tuệ hành động. Ace of Swords có thể mang ý nghĩa chiến thắng nhờ sự khôn khéo, trí thông minh, lòng quyết tâm hay sự sâu sắc. Nó cũng có thể ám chỉ khả năng đảm nhận một vị trí hay đưa ra một quyết định.

Ý nghĩa tiêu cực của lá bài này là sự công kích bằng lời nói, những từ ngữ gây tổn thương, từ chối vật chất hay đánh giá quá cao khả năng của trí óc.  

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles


(4.93★ | 1422 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời