Lá Ant – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 15.729

Ant

Ý nghĩa lá Ant trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Ant trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Công việc, thành tích, thành công. Một con kiến đang chăm chỉ tha một chiếc lá to bằng người của nó. Nó không nhìn trái cũng không nhìn phải mà chỉ chăm chú vào nhiệm vụ tha chiếc lá về tổ càng nhanh càng tốt. Hình ảnh con kiến tượng trưng cho việc nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được thành tích và thành công. Còn nếu không, thành công sẽ không xuất hiện.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 988 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời