Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà

0 450.824

Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards gồm 200 lá bài, mỗi lá mô tả một biểu tượng truyền thống trong thuật bói trà. Sách hướng dẫn đi kèm thảo luận về lịch sử của trà, cách đọc tiên tri từ trà, và thông tin giải nghĩa về 200 biểu tượng này.

Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards sẽ là một công cụ tuyệt diệu giúp cho việc giải mã trà phức tạp trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai, khi muốn dự đoán một ngày sắp đến, một tuần, hay một năm, hoặc tìm kiếm nhiều hơn về một chủ đề cuộc sống nào đó – một cách thức tuyệt vời để khám phá tương lai.

Lược Sử Về Trà Và Thuật Bói Lá Trà

Các Thuật Bói Trà Truyền Thống

Bói Trà Bằng Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Có ba phương pháp tiên đoán thời vận của bạn bằng cách dùng bộ bài Tea Leaf Fortune Cards:

  1. Phương Pháp Bói Trà Cho Năm Tới
  2. Phương Pháp Bói Trà Cho Tuần Tới
  3. Phương Pháp Bói Trà Sơ Đồ Kim Tự Tháp Astral House

Để nâng cao nhận thức và năng lực tâm linh bẩm sinh của bạn, hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong đời mình khi xào hoặc trộn các lá bài Tea Leaf Fortune. Hãy nghĩ đến hy vọng, nỗi sợ hãi và ước muốn của bạn. Khi tiên đoán thời vận, đôi lúc các lá bài có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng đây là do cuộc sống của chúng ta vốn đầy những mâu thuẫn. Đây là nguyên tắc Âm và Dương (nữ và nam) của vũ trụ theo triết học nhị nguyên Trung Hoa. Nó có nghĩa là các lực lượng đối lập hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards luôn phản ánh các trường năng lượng tích cực và tiêu cực xung quanh chúng ta.

182 lá bài về các hình dáng, biểu tượng thường thấy của bã trà.

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 1 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 2 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 3 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 4
Angel Ant Apple Archway
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 5 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 6 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 7 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 8
Arrow Axe Bag Barrel
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 9 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 10 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 11 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 12
Basket Bat Bear Beetle
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 13 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 14 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 15 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 16
Bell Bird – Flying Bird – Perched Boat
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 17 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 18 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 19 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 20
Boot Bouquet Bow Bowl
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 21 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 22 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 23 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 24
Box Bread Bridge Broken Bridge
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 25 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 26 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 27 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 28
Broken Ring Broken Wishbone Broom Bull
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 29 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 30 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 31 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 32
Butterfly Camel Candle Cane
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 33 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 34 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 35 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 36
Carriage Carrot Casket Cat
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 37 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 38 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 39 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 40
Caterpillar Chain Chair – Empty Chair – Filled
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 41 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 42 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 43 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 44
Claw Clouds Club Cobweb
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 45 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 46 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 47 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 48
Coins Cracked Cup Crib Crown
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 49 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 50 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 51 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 52
Cup Dagger Dark Man Dark Woman
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 53 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 54 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 55 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 56
Desk Diamond Dog Dogs
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 57 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 58 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 59 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 60
Dog – barking  Dog – Close up Dog – far away Dolphin
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 61 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 62 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 63 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 64
Door Dragon Eagle Ear
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 65 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 66 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 67 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 68
Egg Elephant Eye Fair Man
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 69 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 70 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 71 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 72
Fair Woman Fan Feather Finger
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 73 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 74 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 75 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 76
Fire Firecracker Flag Flowers
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 77 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 78 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 79 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 80
Flute Fly Forest Four-leaf Clover
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 81 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 82 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 83 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 84
Fox Frying Pan Funnel Gavel
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 85 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 86 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 87 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 88
Gong Goldfish Grapes Grasshopper
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 89 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 90 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 91 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 92
Hammock Hand Handshake Harp
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 93 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 94 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 95 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 96
Hat Haystack Heart Hills
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 97 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 98 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 99 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 100
Horse Horseshoe Inkpot Jug
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 101 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 102 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 103 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 104
Kangaroo Key Kite Knot
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 105 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 106 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 107 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 108
Ladder Leg Lightning Lily
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 109 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 110 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 111 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 112
Lion Lobster Man Mice
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 113 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 114 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 115 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 116
Money Path Moon Mountain Mountain Road
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 117 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 118 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 119 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 120
Mule Needle & Thread Nest Older Man
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 121 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 122 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 123 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 124
Older Woman Owl Pail Parrot
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 125 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 126 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 127 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 128
Peacock Pig Pin Pineapple
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 129 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 130 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 131 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 132
Purse Quill Rabbit Rainbow
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 133 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 134 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 135 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 136
Ram Rat Ring Rooster
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 137 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 138 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 139 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 140
Rose Scales Scissors Sea Horse
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 141 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 142 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 143 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 144
Shark Shield Skull Spear
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 145 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 146 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 147 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 148
Staff Star Stork Sun
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 149 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 150 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 151 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 152
Sunrise Table Tankard Target
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 153 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 154 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 155 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 156
Teapot Teardrops Tent Throne
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 157 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 158 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 159 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 160
Tiger Torch Tortoise Tower
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 161 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 162 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 163 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 164
Tree Tulip Turkey Unicorn
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 165 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 166 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 167 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 168
V Valley Vase Vine
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 169 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 170 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 171 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 172
Vulture Wall Wedge Weeping Willow
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 173 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 174 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 175 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 176
Well Whale Wheel Windchimes
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 177 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 178 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 179 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 180
Wishbone Woman Wreath Yoke
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 181 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 182    
Younger Man Younger Woman    

~~~~~~~

12 lá bài về các tháng trong năm

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 183 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 184 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 185 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 186
January February March April
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 187 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 188 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 189 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 190
May June July August
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 191 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 192 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 193  Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 194
September October November December

~~~~~~~~~~

6 lá bài dùng cho trải bài Astral House

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 195 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 196 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 197 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 198
Career Marriage Happiness Love
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 199 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 200    
Success Wealth    


Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn. Hỏi Đáp để lại bình luận.

Rate this post

Tags:

cách sử dụng bài trà, cách bói bài trà
(5★ | 350 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời