Lá Bag – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.320

Bag 

Ý nghĩa lá Bag trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Bag trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Có vài điều quan trọng, chẳng hạn như công việc mới hoặc tăng lương. Một cái túi da mềm để trên mặt bàn. Rõ ràng là cái túi rất căng nhưng nó đậy kín nên không thể biết đựng gì bên trong. Cái bàn tượng trưng cho sự làm việc chăm chỉ và thứ bên trong cái túi tượng trưng cho phần thưởng, nó có thể là sự gia tăng về tài chính, thêm quyền hạn hoặc sự tiến bộ.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards


(5★ | 668 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời