Lá Broken Wishbone – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 16.783

Broken Wishbone

Ý nghĩa lá Broken Wishbone trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Broken Wishbone trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Mong ước sẽ không được đáp lại. Một chạc xương đòn to bị gãy xuất hiện trước mặt. Biểu tượng này mang đến tin chẳng lành vì nó thể hiện rằng điều ước từ trong trái tim của bạn sẽ không được công nhận.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời