Lá Carriage – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 9.893

Carriage

Lá Carriage - Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards 1

Một chuyến đi, về mặt vật lý hoặc về mặt tinh thần. Một cái xe kín đi dọc theo con đường quê. Cây và hoa ở hai bên đường. Không thể thấy được hành khách trong xe. Biểu tượng này cho thấy bạn sẽ có một chuyến đi về mặt vật lý hoặc về mặt tinh thần. Nếu là chuyến đi về mặt tinh thần, sau khi kết thúc, bạn sẽ nhìn sự vật theo cách khác biệt.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards


(5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời