Lá Chain – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 10.063

Chain

Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Chuỗi những sự kiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Một sợi dây xích dày và chắc trải dài khắp thế giới, gắn kết con người và sự kiện lại với nhau. Biểu tượng này cho biết một chuỗi các sự kiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới cuộc sống của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Tags:

https://tarot vn/la-chain-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-chain-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-chain-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/
(4.79★ | 700 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời