Lá Eight of Swords – Wild Unknown Tarot

0 1.420

Eight of Swords

Bị mắc kẹt, bất lực

Wild Unknown Swords 8

Bị bao quanh bởi những trở ngại và sự đe dọa từ mọi phía, bạn cảm thấy bản thân là nạn nhân. Bạn không tìm được đường để thoát ra, không còn bất cứ sự lựa chọn nào. Sự nhận thức của bản thân ngăn bạn khỏi việc giang rộng đôi cánh và vút bay. Điều gì khiến bạn trì trệ như vậy? Chính bản thận bạn hay người khác? Eight of Swords thỉnh cầu một câu trả lời. Bạn không thể bị mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(5★ | 468 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời