Wild Unknown Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 35.174

Ý Nghĩa 78 Lá Bài Wild Unknown Tarot

Bộ bài Wild Unknown Tarot gồm 78 lá với hình ảnh trông đơn giản nhưng hàm ẩn chiều sâu ý nghĩa phức tạp về thế giới tự nhiên. Các loài động vật, cây cỏ – thực vật và côn trùng phác tạo lên các lá bài lôi cuốn tuyệt đẹp.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

Wild Unknown 0 Wild Unknown 1 Wild Unknown 2 Wild Unknown 3
Wild Unknown 4 Wild Unknown 5 Wild Unknown 6 Wild Unknown 7
Wild Unknown 8 Wild Unknown 9 Wild Unknown 10 Wild Unknown 11
Wild Unknown 12 Wild Unknown 13 Wild Unknown 14 Wild Unknown 15
Wild Unknown 16 Wild Unknown 17 Wild Unknown 18 Wild Unknown 19
Wild Unknown 20 Wild Unknown 21    

Bộ Pentacles

Wild Unknown Pentacles 1 Wild Unknown Pentacles 2 Wild Unknown Pentacles 3 Wild Unknown Pentacles 4
Wild Unknown Pentacles 5 Wild Unknown Pentacles 6 Wild Unknown Pentacles 7 Wild Unknown Pentacles 8
Wild Unknown Pentacles 9 Wild Unknown Pentacles 10 Wild Unknown Pentacles 12 Wild Unknown Pentacles 11
Wild Unknown Pentacles 13 Wild Unknown Pentacles 14

Bộ Swords

Wild Unknown Swords 1 Wild Unknown Swords 2 Wild Unknown Swords 3 Wild Unknown Swords 4
Wild Unknown Swords 5 Wild Unknown Swords 6 Wild Unknown Swords 7 Wild Unknown Swords 8
Wild Unknown Swords 9 Wild Unknown Swords 10 Wild Unknown Swords 11 Wild Unknown Swords 12
Wild Unknown Swords 13 Wild Unknown Swords 14

Bộ Cups

Wild Unknown Cups 1 Wild Unknown Cups 2 Wild Unknown Cups 3 Wild Unknown Cups 4
Wild Unknown Cups 5 Wild Unknown Cups 6 Wild Unknown Cups 7 Wild Unknown Cups 8
Wild Unknown Cups 9 Wild Unknown Cups 10 Wild Unknown Cups 11 Wild Unknown Cups 12
Wild Unknown Cups 13 Wild Unknown Cups 14

Bộ Wands

Wild Unknown Wands 1 Wild Unknown Wands 2 Wild Unknown Wands 3 Wild Unknown Wands 4
Wild Unknown Wands 5 Wild Unknown Wands 6 Wild Unknown Wands 7 Wild Unknown Wands 8
Wild Unknown Wands 9 Wild Unknown Wands 10 Wild Unknown Wands 11 Wild Unknown Wands 12
Wild Unknown Wands 13 Wild Unknown Wands 14

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

the wild unknown tarot, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/wild-unknown-tarot-sach-huong-dan/
(5★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời