Lá Eight of Wands – Tarot of Trees

0 532

Eight of Wands

eightofwands_lg

Tám cành cây mọc ra từ một cây đồng thời – chúng vững vàng và chắc chắn vào sự phát triển của mình.

Ý nghĩa:

Lá Eight of Wands ám chỉ đến việc đưa ra những hành động nhanh chóng, mau lẹ, hoặc đầy quyết đoán. Đây là khi bạn quyết định bước tiếp, tuyên  bố ý định của mình, hoặc bắt đầu hành động một cách nghiêm túc. Lá  bài này cũng nói với bạn nếu bạn đang trì hoãn hoặc đang chờ đợi điều gì đó, thì đừng đợi nữa. Đây là lúc để hành động và để những kế hoạch của bạn thành hiện thực. Nếu có bất cứ sự kiện nào đang diễn ra rồi, thì bạn có thể mong chúng tiến hành nhanh chóng. Giống như làn sóng triều hoặc gió mùa, hành động bất ngờ của bạn sẽ quét sạch những rào cản ra khỏi đường đi của bạn. Lá bài này cũng ám chỉ đến những việc sẽ dẫn tới kết luận nhanh chóng hoặc một kết thúc lớn. Cuối cùng, lá bài này đôi khi cũng nói đến việc nhận được một tin nhắn quan trọng: hãy thu thập những thông tin cần thiết, học hỏi nhiều hơn nữa, và tìm kiếm những liên kết còn thiếu.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Rate this post

(4.79★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời