Lá Eight of Wands – Wild Unknown Tarot

0 1.473

Eight of Wands

Sự vận động hay thay đổi đột ngột

Wild Unknown Wands 8

Eight of Wands bừng sáng như ánh chớp. Đây là lá bài của tin tức, sự thay đổi, hay sự rõ ràng trong những tình huống thiếu quyết tâm. Bạn có thể bất ngờ nghe được tin tức từ một người bạn cũ, hoặc nhận được những tin tức đầy bất ngờ làm đổi hướng cuộc hành trình của bạn. Lá bài này đôi khi mang nghĩa là sự vận động đang diễn ra vậy nên hãy sẵn sàng cho những chuyến đi nếu cơ hội tới.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(5★ | 988 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời