Lá Five of Wands – Black Cats Tarot

0 659

Five of Wands

Ý nghĩa lá Five of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Đấu Tranh. Những cuộc đấu tranh lành mạnh thúc đẩy chúng ta làm tốt nhất và có được sự thấu hiểu sâu sắc bản chất của ta. Cái quan trọng là mọi thứ đều tiến triển một cách công bằng.


(5★ | 1428 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời