Lá Four of Wands – Black Cats Tarot

0 579

Four of Wands

Ý nghĩa lá Four of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Giao Tiếp. Năng lực giao tiếp tốt: lòng tốt và cảm thông sẽ giúp một người nổi tiếng và được yêu mến. Chia sẻ những kinh nghiệm là một nguồn của sự giàu có.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời