Lá Five of Wands – Wild Unknown Tarot

0 1.268

Five of Wands

Rải rác, mất tập trung, lạc lối, mất tích

Wild Unknown Wands 5

Five of Wands là lá bài của sự xung đột. Bạn sẽ cảm thấy bản thân tán loạn, mất tập trung, bị xao lãng, hướng về rất nhiều thứ và chẳng gì cả. Bởi vì những chiếc gậy này liên hệ mật thiết đến ước mơ và những mục tiêu của chúng ta, nó luôn có ý nghĩa là sự xung đột tiềm ẩn ngay bên trong mỗi chúng ta. Năng lượng của bạn sẽ bị tỏa đi rất nhiều hướng, và rồi bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương từ bên trong. Rút được lá bài này như một sự cảnh báo: Hãy tìm cách để tĩnh tâm và tập trung vào lý trí của bạn hoặc là mọi rắc rối chỉ có tăng lên mà thôi.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(4.79★ | 972 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời