Lá Four of Pentacles – Tarot of Trees

0 503

Four of Pentacles

foyurofpentacles

Four of Pentacles cho thấy một cái cây đang sở hữu bốn đồng tiền. Mặc dù hai cây khác vươn lên để hi vọng được chia sẻ chút giàu có, thì bên trong cái cây giữ chặt những đồng tiền cho riêng mình.

Ý nghĩa:

Lá Four of Pentacles nói về kiểm soát và sở hữu. Trong bức tranh, cái cây giữ chặt lấy những thứ nó có và không chia sẻ. Lá bài này ám chỉ đến người tham lam, chất đống những chiến lợi phẩm, tiết kiệm tiền bạc, và giữ thật chặt lấy những cái mà anh/cô ta có. Nó ám chỉ rằng bạn cần phải tiết kiệm cho những sự kiện không lường trước xảy ra trong tương lai hoặc những vấn đề mà sự tham lam ám ảnh và chủ nghĩa vật chất mang lại. Lá Four of Pentacles cũng nói về kiểm soát và tính sở hữu – bạn có thể cảm thấy cần phải được coi sóc, đặt ra những giới hạn hay luật lệ, hoặc làm mọi việc theo cách của mình. Hoặc bạn có thể cảm thấy áp lực từ việc kiểm soát của ai đó khác trong tình cảnh của mình, ví dụ như một ông sếp hoặc một bà vợ/ông chồng hống hách. Loại kiểm soát đầy ám ảnh này luôn khiến người ta không muốn thay đổi. Sáng tạo, những phương pháp mới, hoặc sự phát triển mới có thể bị khóa lại hoặc bị kìm hãm. Bạn giữ những thứ mình có quá chặt và Four of Pentacles nói với bạn rằng giữ mọi thứ mãi mãi là điều không thể.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees


(4.79★ | 588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời