Lá Fox – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 14.978

Fox

Ý nghĩa lá Fox trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Fox trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự khôn ngoan và khéo léo, đặc biệt là trong kinh doanh. Một con cáo đỏ, núp mình trong bụi rậm, quan sát ngôi làng. Cáo là loài săn mồi gan dạ và khôn ngoan, biết khi nào nên tấn công và khi nào nên chờ đợi. Biểu tượng này cho biết bạn sẽ có được sự khôn ngoan và khéo léo như loài cáo trong suốt thời gian được đề cập.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 972 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời