Lá Heed the messenger – Messenger Oracle

0 440

Heed the messenger

Giải nghĩa lá Heed the messenger trong bộ Messenger Oracle

Đôi khi rất dễ dàng để lờ đi những thông điệp và dấu hiệu được gửi đến cho chúng ta, nhất là khi chúng mang những thông điệp ta không muốn biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lờ đi những kẻ đưa tin đến, đừng để nỗi sợ những điều sẽ thay đổi hoặc những thứ không thoải mái át đi tiếng nói của họ. Đã đến lúc bạn nên ngưng trì hoãn việc đối diện với sự thật và bắt đầu thực hiện những việc cần làm. Hãy lắng nghe sự thông thái những kẻ đưa tin vì chính lợi ích cá nhân của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle


(5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời