Messenger Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 10.823

Bộ bài Messenger Oracle củng cố kết nối cổ xưa của chúng ta với tự nhiên và vũ trụ. Các lá bài này được truyền vào đó sự kỳ diệu của những con rồng cổ đại, tiên, cây thần và động vật hoang dã – những “phương tiện truyền tin” tồn tại để hướng dẫn chúng ta quay trở về với bản chất và năng lực thực sự của mình và để giúp đỡ chúng ta kết nối lại và thể hiện những gì chân thực ẩn sâu bên trong chúng ta nhất.

Sách hướng dẫn đi kèm cung cấp những thông điệp truyền cảm hứng cho mỗi lá bài.

Hãy cùng click vào hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

Messenger Oracle 1 Messenger Oracle 2 Messenger Oracle 3 Messenger Oracle 4
1 A new day dawns 2 Be patient 3 Be vigilant 4 Be without malice
Messenger Oracle 5 Messenger Oracle 6 Messenger Oracle 7 Messenger Oracle 8
5 Challenge 6 Change 7 Do not fear 8 Embrace Spirit
Messenger Oracle 9 Messenger Oracle 10 Messenger Oracle 11 Messenger Oracle 12
9 Embrace the dark 10 Embrace the Feminine 11 Embrace the masculine 12 Focus and act
Messenger Oracle 13 Messenger Oracle 14 Messenger Oracle 15 Messenger Oracle 16
13 Follow the moon 14 Have courage 15 Hear the ancient ones 16 Heed the messengers
Messenger Oracle 17 Messenger Oracle 18 Messenger Oracle 19 Messenger Oracle 20
17 Heed your dreams 18 Honour gaia 19 Know you belong 20 Know your fears
Messenger Oracle 21 Messenger Oracle 22 Messenger Oracle 23 Messenger Oracle 24
21 Know your power 22 Let go of the old 23 Let the emotion flow 24 Let two become one
Messenger Oracle 25 Messenger Oracle 26 Messenger Oracle 27 Messenger Oracle 28
25 Love you are different 26 Love without condition 27 Make the sacrifice 28 Need and necessity
Messenger Oracle 29 Messenger Oracle 30 Messenger Oracle 31 Messenger Oracle 32
29 Nourish the soul 30 Nurture all you love 31 Observe in silence 32 Protect the wild and green
Messenger Oracle 33 Messenger Oracle 34 Messenger Oracle 35 Messenger Oracle 36
33 Respect your boundaries 34 Reveal your truth 35 Seek the lesson 36 Seek answers within
Messenger Oracle 37 Messenger Oracle 38 Messenger Oracle 39 Messenger Oracle 40
37 Seek your destiny 38 See the signs 39 See the truth 40 See yourself in nature
Messenger Oracle 41 Messenger Oracle 42 Messenger Oracle 43 Messenger Oracle 44
41 Share your thoughts 42 Show that you care 43 Stay strong 44 Surrender to the flow
Messenger Oracle 45 Messenger Oracle 46 Messenger Oracle 47 Messenger Oracle 48
45 Time to ground 46 Time to reflect 47 Trust in magic 48 Wash away your burdens
Messenger Oracle 49 Messenger Oracle 50    
49 We are all connected 50 You were born to create    

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(4.93★ | 902 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời