Lá Love without condition – Messenger Oracle

0 451

Love without condition

Ý nghĩa lá Love without condition trong bộ Messenger Oracle

Bạn có thường cảm thấy việc cho người khác lời khuyên thật dễ dàng, khi mà thật ra thì những lời khuyên đó là những gì bạn, chính bạn đang trốn tránh không muốn nghe theo? Bạn có cảm thấy việc xoa dịu người khác, tử tế và đồng cảm với họ dễ dàng hơn hẳn? Đã đến lúc bạn nên đối tốt với chính mình, tự yêu lấy mình – cả những yếu điểm và điểm mạnh – không có giới hạn hay điều kiện. Tử tế với bản thân hơn đi vì bạn hoàn toàn xứng đáng với sự chăm lo và thương yêu không điều kiện như những gì bạn dành cho người khác.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle


(4.64★ | 1478 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời