Lá Mice – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.604

Mice

Ý nghĩa lá Mice trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Mice trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự bất đồng giữa bạn bè và gia đình. Ba con chuột trong lá bài được vẽ theo các hướng khác nhau. Chuột là một biểu tượng của sự nghèo đói, và trong trường hợp này, nó là biểu tượng của sự thiếu thốn lòng tốt và sự hiểu biết. Lá bài này biểu thị sự bất hòa giữa bạn và bạn bè hoặc gia đình bạn. Bạn nên kiểm tra cẩn thận lý do đằng sau những bất đồng và thử nhìn mọi thứ qua đôi mắt của người khác. Đây là thời điểm cần tỏ ra khôn khéo. Nếu không, bạn có thể thấy mình như nghèo nàn hơn về mặt tinh thần do sự thiếu hiểu biết.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 932 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời