Lá The Moon – Anna K Tarot

0 495

XVIII – The Moon

Lá The Moon trong bộ bài Anna K Tarot
Lá The Moon trong bộ bài Anna K Tarot

XVIII – the Moon, đại diện cho những mặt tối tăm, vô hình, và vô thức của cuộc sống. Nó đại diện cho những cuộc hành trình vào những nơi sâu thẳm nhất tâm hồn, là cội nguồn phi lý của cuộc đời. Lá Moon đại diện cho những thời khắc mà bạn đối mặt với nỗi sợ hãi, phiền muộn và nỗi buồn lớn trong đời mình. Nó đại diện cho những thứ tối tăm, lẩn khuất và không thể tiếp cận bằng lý trí, là thứ không thể diễn tả bằng lời.

Xét ở nhiều phương diện, lá Moon là một lá bài đẹp và cũng là lá bài tích cực, bởi nó ngụ ý chỉ có chấp nhận những mặt tối của cuộc đời thì mới có thể trải nghiệm sâu sắc những mặt sáng của nó (xem lá XIX, the Sun). Dẫu vậy, có được sự kết nối mạnh mẽ với những mặt tối cuộc đời cũng gây nguy hiểm, vì những ai chỉ nhìn vào Mặt trăng mà không nhìn thấy Mặt trời sẽ sớm trở nên phiền muộn hoặc thậm chí loạn thần kinh.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot


(4.79★ | 812 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời