Lá Nine of Wands – Tarot of Trees

0 537

Nine of Wands

nineofwands_lg

Một cái cây với chính cành lá vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ dù cho phải mang gánh nặng bởi một cây đã ngã và đã chết. Mặc dù cây của chúng ta được định hình bởi biến cố, thì nó vẫn phát triển mạnh mẽ.

Ý nghĩa:

Nine of Wands là lá bài về lòng kiên trì và sức chịu đựng. Ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng có thể xảy ra những thất bại không lường trước và những thất vọng. Lá Nine of Wands kêu bạn hãy vững chí khi đối mặt với thất bại: tiếp tục làm việc vì mục tiêu của mình và dựa vào năng lượng cũng như sức mạnh cá nhân để nhìn thấy bản thân ở điểm cuối cùng. Lá bài này cũng nói đến việc bảo vệ bản thân và những lý tưởng của mình. Bạn có thể thấy mình đang trong thế phòng thủ – nhưng hãy nhớ rằng bạn có sức mạnh để trở nên mạnh mẽ. Những khó khăn thường xảy ra, nhưng lá bài này nói rằng bằng ý chí và sức chịu đựng, bạn có thể vượt qua nó.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Rate this post

(4.5★ | 1212 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời