Lá Queen of Cups – Ostara Tarot

0 2.310

Queen of Cups

Ý nghĩa lá Queen of Cups trong bộ bài Ostara Tarot
Ý nghĩa lá Queen of Cups trong bộ bài Ostara Tarot

Trực giác – Tưởng tượng – Sáng tạo – Thấu cảm

Vị nữ vương này đang bơi về phía có ánh sáng. Queen of Cups đại diện cho một làn sóng mạnh mẽ và mang tính trực giác trong cuộc đời bạn. Thông thường thì nó sẽ thể hiện chính nó dưới một hình tượng là một người phụ nữ đầy quyền lực hoặc một lợi ích đầy sáng tạo. Vị nữ vương này mang lại một sự kết nối mạnh mẽ với các khát vọng tiềm thức và năng lực để thấu cảm với những người khác. Đừng đánh mất bản thân trước những nhu cầu của người khác khi họ tìm đến bạn và yêu cầu giúp đỡ. Sự sáng tạo và trí tưởng tượng là những đường nét đầy sức mạnh trong sự hiện diện của nữ vương và bây giờ là thời điểm lý tưởng để dùng tất cả năng lượng mà bạn có vào một dự án làm việc hoặc một thú vui nào đó.

(Ngược) Có thể là bạn đã mất kết nối hoặc mất đồng bộ với những nhu cầu của chính bạn và những người khác. Bạn gần như đã quá bó buộc vào trí tưởng tượng của chính mình. Hãy bước ra khỏi đó một chút đi, đừng quá phụ thuộc vào sự chấp thuận của người khác.

Bộ bài Ostara Tarot – Molly Applejohn, Eden Cooke, Krista Gibbard, and Julia Iredale

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Ostara Tarot

Rate this post

(5★ | 372 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời