Ostara Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 55.727

Sách Hướng Dẫn Ostara Tarot

Bộ bài Ostara Tarot mang tên của một loài hoa xuân pagan, nó đánh dấu giai đoạn giữa của mùa xuân và báo hiệu một khoảng thời gian đầy ánh sáng – sự tái sinh – sự phát triển hoàn toàn mới. Hãy dùng Ostara Tarot hoà quyện cùng mùi hương của đất ẩm sau mưa len lỏi trên ô cửa sổ hoặc ngồi dưới bãi cỏ nơi có những tiếng chim hót. Bất kì lúc nào bạn trải bài ra, hãy lưu giữ sức mạnh của thiên nhiên trong tim mình khi dùng những lá bài này.

Bộ Ẩn Chính

Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 4
The Fool The Magician The High Priestess The Empress
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 5 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 8
The Emperor The Hierophant The Lovers The Chariot
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 9 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 12
Justice The Hermit Wheel of Fortune Strength
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 13 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 16
The Hanged Man Death Temperance The Devil
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 17 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 20
The Tower The Star The Moon The Sun
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 21 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 22    
Judgment The World    

***

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 23 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 26
I Wands II Wands III Wands IV Wands
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 27 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 30
V Wands VI Wands VII Wands VIII Wands
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 31 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 34
IX Wands X Wands Page of Wands Knight of Wands
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 35 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 36    
Queen of Wands King of  Wands    

***

Bộ Cups

Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 37 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 40
I Cups II Cups III Cups IV Cups
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 41 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 44
V Cups VI Cups VII Cups VIII Cups
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 45 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 48
IX Cups X Cups Page of Cups Knight of Cups
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 49 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 50    
Queen of Cups King of Cups    

***

Bộ Swords

Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 51 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 54
I Swords II Swords III Swords IV Swords
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 55 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 58
V Swords VI Swords VII Swords VIII Swords
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 59 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 62
IX Swords X Swords Page of Swords Knight of Swords
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 63 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 64    
Queen of Swords King of Swords    

***

Bộ Coins (Pentacles)

Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 65 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 68
Ace of Coins II Coins III Coins IV Coins
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 69 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 72
V Coins VI Coins VII Coins VIII Coins
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 73 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 76
IX Coins X Coins Page of Coins Knight of Coins
Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 77 Ostara Tarot - Sách Hướng Dẫn 78    
Queen of Coins King of Coins    

Bộ bài Ostara Tarot – Molly Applejohn, Eden Cooke, Krista Gibbard, and Julia Iredale

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(5★ | 332 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời