Lá Queen of Cups – Chrysalis Tarot

0 541

The Watcher

Lá Queen of Cups - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống:  Queen of Cups
Queen of Mirrors
Ý nghĩa: Sự chiêm nghiệm
Trực giác
Vai trò: Người thần bí

Watcher là kiểu phụ nữ được coi trọng bởi những người biết cô dưới vai trò thầy bói hay người thần bí. Cô thậm chí có thể là người diễn giải cho những trải bài Chrysalis của bạn. Cô có vai trò như người thầy giúp bạn phát triển khả năng tâm linh và trực giác của chính bạn.

Marie Laveau, Nữ hoàng của New Orleans, là một người quan sát nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Thông thái đến kỳ lạ và sẵn sàng giúp người khác khi cần thiết, bà nhắc nhở bạn học tập những phẩm chất của bà và phát triển những khả năng và sở thích bí ẩn của bạn.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot


(5★ | 1638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời