Lá Reveal your truth – Messenger Oracle

0 526

Reveal your truth

Ý nghĩa lá Reveal your truth trong bộ Messenger Oracle

Khi bạn được sinh ra, linh hồn của bạn tỏa sáng rực rỡ. Khi bạn dần trưởng thành, bạn được dạy về đúng và sai, bạn được dạy cách suy nghĩ, cách sống, cách tin tưởng bằng một phương pháp khiến bạn sợ phải nói “không”. Khi bạn bất đồng về một điều gì đó là bạn đang đi ngược lại với gia đình và xã hội nên dần dần bạn giấu đi những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình sau một lớp mặt nạ. Và chiếc mặt nạ ấy che khuất cả ánh sáng của bạn. Hãy vất bỏ nó đi, sống thật và chấp nhận con người thật của mình, để cho linh hồn bạn một lần nữa được tỏa sáng.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle


(4.64★ | 1478 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời