Lá See the signs – Messenger Oracle

0 419

See the signs

Ý nghĩa lá See the signs trong bộ Messenger Oracle

Chúng ta thường gửi đi những dấu hiệu nhỏ dưới hình thức đồng bộ hoặc một sự ngẫu nhiên. Cẩn thận đấy, đừng có bỏ qua chúng trong cuộc sống đời thường vội vã. Những từ ngữ, con số và kí tự cứ lặp đi lặp lại, động vật và chim chóc cứ liên tục xuất hiện trên đường đi, những con người cứ bước vào và đi ra khỏi cuộc đời bạn vào những thời điểm xác định, và những ý tưởng xẹt qua trong từng tế bào khi bạn tin rằng một điều gì đó sẽ xảy ra – tất cả những thứ đó vốn đã được định sẵn để bạn nhìn và nghe thấy chúng – những thông điệp được gởi đến từ Gaia và những linh hồn tối cao để  giúp đỡ cho bạn trong cuộc hành trình của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle


(4.64★ | 462 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời