Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

0 480

Seven of Scrolls

Lá Seven of Swords - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống: Seven of Swords

Từ khóa: Sự do dự

Vị thần rừng trẻ đang lúng túng. Ngài cầm một cuộn giấy tượng trưng cho tất cả những tri thức và lý luận mà ngài có thể tập hợp được. Ngài có xu hướng chọn cánh cửa bên trái bởi cánh cửa bên phải trông có vẻ mạo hiểm. Lý luận phản trực giác của lá Six of Scrolls tượng trưng bởi một cuộn giấy duy nhất. Lá bài này khuyên bạn chấp nhận rủi ro và cho phép lý luận phản trực giác của bạn thống trị. Rất nhiều quyết định mạo hiểm được đưa ra chỉ bởi vì ta cảm thấy đúng.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

Rate this post

(4.5★ | 1148 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời