Lá Seven of Swords – Tarot of Trees

0 602

Seven of Swords

sevenofswords_lg

Bảy thanh kiếm mắc kẹt dọc sườn đồi bên dưới cái cây đang bị gió thổi mạnh qua trong cảnh sắc mùa thu. Ngọn gió thổi dữ dội.

Ý nghĩa:

Seven of Swords có tính xảo quyệt, lừa đảo, nói dối, và không quyết đoán. Trong trường hợp của Seven of Swords, một kết quả thành công hay thất bại cay đắng có thể không phải là điều bạn phải đối đầu trực tiếp mà thông qua những cú lừa và sự dối trá. Bạn đã lừa ai đó khỏi chiến thắng, hoặc bạn đã bị lừa bởi người khác. Dối trá, trộm cắp, giữ những bí mật, hoặc mưu mẹo sau lưng người khác có thể sẽ xảy ra. Cùng với đó, lá bài này ám chỉ một người lẻn đi để trốn tránh trách nhiệm hoặc trốn chạy khỏi sự thật. Phần dối trá này có thể cần thiết để che giấu một số hành động hèn hạ hoặc những lựa chọn hoặc có những lựa chọn bị che giấu khỏi bạn. Lá bài này cũng nói về nhu cầu cần được làm điều gì đó một mình, cảm giác bạn không cần người khác giúp đỡ, trở nên cách biệt, hoặc quyết định không tham gia vào. Trong mỗi trường hợp này, một người trong vai này đang phải diễn một mình, bởi vì lời nói dối cũng như khát khao đoàn kết của họ.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Rate this post

(4.79★ | 668 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời