Lá Seven of Pentacles – Anna K Tarot

0 433

Seven of Pentacles

Lá Seven of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Seven of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot

Seven of Pentacles muốn chúng ta hãy kiên nhẫn. Chúng ta phải kiên nhẫn với một dự án hoặc với một tình huống nào đó. Chúng ta nên cho ai đó thời gian để trưởng thành và phát triển. Lá Seven of Pentacles cũng cho thấy khoảng thời gian phát triển mà chúng ta cần phải chịu đựng bằng lòng kiên nhẫn và tĩnh tâm để sau cùng sẽ được hưởng những quả ngọt.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot


(4.64★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời