Lá Spear – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 15.025

Spear 

Ý nghĩa lá Spear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Spear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự đau khổ về những gì bạn đã mất đi. Một ngọn giáo cắm sâu vào một trái tim. Máu chảy ra từ vết thương. Biểu tượng này cho thấy bạn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ về những gì bạn đã mất đi hoặc không còn nữa. Đó có thể là một mối tình, cơ hội kinh doanh, hoặc một cơ hội tài chính. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem chúng có tiết lộ thêm thông tin hay không.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 1228 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời