Lá Ten of Wands – Chrysalis Tarot

0 522

Ten of Spirals

3 (10)

Tên truyền thống: Ten of Wands

Từ khóa: Ngã tư đường

Ôi, để hoàn toàn trở thành con người! Nhân mã này có lúc bị điều khiển bởi trái tim người của anh ta, cũng có lúc bị điều khiển bởi những bản năng của mình. Buộc lên mình những bó năng lượng tiêu cực, biểu tượng của những nuối tiếc, sự cơ hội bị bỏ lỡ và những hành vi không thích hợp trong quá khứ – một gánh nặng không thể chịu nổi. Anh ta đang ở một ngã tư đường, biểu tượng tối thượng của lựa chọn thay đổi cuộc sống. Lá Ten of Spirals trong trải bài của bạn là một gợi ý để cải thiện năng lượng của bạn và soi sáng gánh nặng của bạn. Hãy thắt dây cương vào sự khó khăn mà lá này nhắc đến và chọn con đường rộng. Lá này nói rằng, “Đừng chơi trò đổ tội; hãy bỏ quá khứ ở phía sau và đừng ngoảnh lại”.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot


(4.5★ | 1652 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời