Lá Two of Wands – Wild Unknown Tarot

0 1.344

Two of Wands

Sự quyết tâm, phương hướng

Wild Unknown Wands 2

Là bài này chỉ ra rõ ràng bạn đang trên đường đi đến thành công. Bạn tập trung. Bạn tập trung vào mục tiêu của mình và mạnh dạn cho thấy tất cả những nỗ lực trên con đường đó. Bởi vì bộ Wands có liên kết mật thiết với lý trí, bạn cần thời gian để nhận thức được kiểu suy nghĩ của mình, đặc biệt là với bản thân bạn. Đâu là giá trị và sắc thái thực sự trong suy nghĩ của bạn? Chủ yếu tích cực hay tiêu cực? Bạn đối xử với bản thân như thế nào trên con đường đi tới giấc mơ lớn nhất của mình?

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(4.5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời